SlovenskýEnglish

Miestna občianska poriadková služba - Chminianske Jakubovany III

 07.07.2022

Hlavný cieľ projektu: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva v obci Chminianske Jakubovany

 

Trvanie projektu: 02/2022 – 04/2023
 
Nenávratný finančný príspevok: 202 592,88 €
 
Typ projektu: dopytový
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje