SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Územie obce Chminianske Jakubovany leží v juhozápadnej časti Šariša, v západnej časti pohoria Šarišská vrchovina. Podľa administratívneho členenia patrí do Prešovského kraja a okresu Prešov. Takmer celé územie obce je budované centrálnokarpatským paleogénom.

V obci žije v súčasnosti 2455 obyvateľov, z toho v osade okolo 2068 Rómov. Presný počet Rómov však nemožno určiť, pretože mnohí z nich nie sú evidovaní na obecnom úrade ani s trvalým ani s prechodným pobytom  Práve rozvoju tejto komunity sa venujú tieto organizácie s pôsobiskom v Chminianskych Jakubovanoch, a to Základná škola, Spojená škola a Komunitné centrum. Tieto inštitúcie poskytujú vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre deti a mládež. V obci funguje terénna sociálna práca. Okrem spomenutých inštitúcií existuje v obci Dobrovoľný hasičský zbor a poľovnícke združenie.

V rómskej osade je takmer 100 % nezamestnanosť. Nerómovia prevažne pracujú v okresnom meste Prešov, kde dochádzajú približne 22km. V obci je prevádzkované komunitné centrum, kde sa pracuje s príslušníkmi MRK. V KC sa denne stretávajú matky s deťmi, kde dvaja komunitný pracovnici s nimi vedú aktivity. Denne do KC prichádza 15 až 20 matiek s deťmi. V obci sa nachádza ZŠ, kde učitelia mimo školských hodín vedú záujmové krúžky.

V obci Chminianske Jakubovany sa nachádza jedná rómska osada, ktorá sa skladá zo 4 častí: Hlavná osada, Osada pri kríži, Do jarku, U Skalických. V rómskej osade žije 2019 obyvateľov. Počet chatrčí je cca 270. Materská škola sa nachádza v centre obce Chminianske Jakubovany a je vzdialená od rómskej osady približne 1,5 km. V obci pracujú šiesti terenní pracovníci a traja komunitní pracovníci. V obci fungujú tiež traja pracovníci Zdravých komunít.