SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.chminianskejakubovany.sk spravuje Obec Chminianske Jakubovany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Chminianske Jakubovany

Adresa:

Obecný úrad Chminianske Jakubovany
Chminianske Jakubovany 82
082 33 Chminianska Nová Ves

IČO: 00327158

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Šariš
Počet obyvateľov: 2 875
Rozloha: 1 419 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1334

Všeobecné informácie: obec@chminianskejakubovany.sk
Podateľňa: podatelna@chminianskejakubovany.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@chminianskejakubovany.sk

Starosta: Gejza Červeňák
Emailstarosta@chminianskejakubovany.sk 

Prednosta: Ing. Daniel Lukáč
Email: prednosta@chminianskejakubovany.sk 

Sekretariát: 
Tel./Fax:
 051 / 779 55 96
Emailobec@chminianskejakubovany.sk

Kompetencie:
Obec Chminianske Jakubovany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Chminianske Jakubovany je zriadený na Spoločnom stavebnom úrade v: Prešove

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk