SlovenskýEnglish

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Chminianske Jakubovany – Materská škola“

 22.04.2016

OBEC CHMINIANSKE JAKUBOVANY 

Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves


Zadávanie zákazky na poskytnutie služieb 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Chminianske Jakubovany - Materská škola“

Obec Chminianske Jakubovany so sídlom Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ods. 1 ZVO na nižšie špecivikovaný predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Chminianske Jakubovany - Materská škola“.

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC CHMINIANSKE JAKUBOVANY
Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82
082 33 Chminianska Nová Ves

IČO: 00 327 158
DIČ: 2020543173 

Kontaktná osoba: Jozef Lukáč, starosta obce

Tel. č.: 051 / 779 55 96
Fax: 051 / 779 55 96
E-mail: obecchjakubovany@mail.t-com.sk