SlovenskýEnglish

Nábytok pre Základnú školu Chminianske Jakubovany

 27.01.2014

OBEC CHMINIANSKE JAKUBOVANY

Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves


Zadávanie zákazky na dodanie tovaru

„Nábytok pre Základnú školu Chminianske Jakubovany“

Obec Chminianske Jakubovany so sídlom Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky: „Nábytok pre Základnú školu Chminianske Jakubovany“.

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC CHMINIANSKE JAKUBOVANY
Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82
082 33 Chminianska Nová Ves

IČO: 00 327 158
DIČ: 2020543173

Kontaktná osoba: Jozef Lukáč, starosta obce

Tel. č.: 051 / 779 55 96
Fax: 051 / 779 55 96

E-mail: obecchjakubovany@mail.t-com.sk

Zverejnil: Jozef Lukáč, dňa 27.01.2014