SlovenskýEnglish

Dotazník - prieskum názorov

 21.12.2023

Milí spoluobčania,

v súčasnom období, v súvislosti s prípravou nového programu rozvoja obce,  sa opäť otvára možnosť Vašej spolupráce na spravovaní verejných záležitostí podporujúcich zvyšovanie úrovne života v našej obci.

Dovoľte preto, aby sme Vás požiadali o vyjadrenie Vašich názorov, námetov,  resp. odpovedí, k nižšie uvedeným oblastiam. Vyjadrením Vášho názoru prispejete ku príprave strategického strednodobého rozvojového dokumentu. Vaše názory budú slúžiť ako podklad pri definovaní vízie a cieľov. 
Sme si istí, že všetci máme spoločný záujem zabezpečiť v rámci našich možností obyvateľom obce, ale aj všetkým tým, ktorých život s našou obcou akýmkoľvek spôsobom súvisí, čo najlepšie podmienky pre  pracovný život, voľnočasové aktivity, oddych a návštevníkom a turistom ponúknuť atraktívny pobyt. Keďže tvoríte neoddeliteľnú súčasť života v obci, zohrávate práve Vy pri plánovaní rozvoja obce dôležitú úlohu. 

Z toho dôvodu sme sa rozhodli osloviť Vás s nasledujúcim prieskumom, ktorý Vám nezaberie viac ako 7 minút Vášho času. Pevne veríme, že nezostanete ľahostajní a  k budúcnosti našej obce pristúpite zodpovedne. Odpoveďami na uvedené otázky, vyjadrením Vašich názorov, resp. ponúknutím námetov, pomôžete zistiť, čoho riešenie  je pre vás prvoradé a dôležité, ale aj to, ako môžete Vy ako obyvateľ obce prispieť a pomôcť k zveľadeniu života v obci. 

Ďakujeme za Váš čas venovaný vyplneniu dotazníka: https://forms.office.com/r/BEqUKuYgDp 

S úctou Váš starosta


Zoznam aktualít: