•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Facebook

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 24)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZLP-VT-2023-0436 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
Dodatok č. 4 k ZoD220622 Dodatočné zmeny na SO 02 Úpravňa vody, čím vznikli zmeny v špecifikáciách položiek Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: CEZO spol. s r.o.
0 €
ZD242304030706 Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: MEDICAL - LEX s. r. o.
500 €
Dodatok č. 3 k ZoD220622 Zrušenie Dodatku č.1 Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: CEZO spol. s r.o.
0 €
02/2023 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Chminianske Jakubovany Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: FÚRA s.r.o.
16 014 €
01/2023 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Chminianske Jakubovany Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: FÚRA s.r.o.
82 260 €
Dodatok č. 2 k ZoD220622 Zmena na SO 02 Uprávňa vody Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: CEZO spol. s r.o.
0 €
Dodatok č. 1 Zmena niektorých položiek jednotkových cien, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela a ktorých značné navýšenie v dôsledku výskuty mimoriadných udalostí, nebolo možné predvídať. Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: INTERBAU s. r. o.
230 430.48 €
19/12/2022 Úprava verejného priestranstva v k. ú. obce Chminianske Jakubovany - za dedinou Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: INTERBAU s. r. o.
23 193.56 €
Dodatok č. 1 k ZoD220622 Realizácia stavebného diela resp. uskutočnenia stavebných prác stavebného diela "Chminianske Jakubovany, časť obce Hlavná osada - vybudovanie vodného zdroja, verejného vodovodu ... Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: CEZO spol. s r.o.
32 660.18 €
16/01/2023 Kúpa pozemkov Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Beáta Ščerbaková
4 997.98 €
20/01/2023 Pozemky z LV č. 921 Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Mária Pastorová
4 072 €
22/37/010/53, 22/37/010/51, 22/37/012/148-156 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody a úprava práv a  povinností účastníkov dohody pri zabez Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok č. 1 k zmluve 01-03-2021 Zmena sídla Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Lenka Hujdičová
0 €
21/11/2022 Stavebný dozor počas realizácie stavby : „Chminianske Jakubovany - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu“ - výkon stavebného dozoru v zmysle § 46b stavebného zákona. Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Kontrol STAV, s. r. o.
3 243.80 €
RZ 30/04/22 Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do karanténnej stanice z intravilánu a extravilánu obce Chminianske Jakubovany Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku
70 €
25/07/2022 Poskytovanie právnej pomoci počas pracovných dní Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: JUDr. Mgr. Radim Komka, advokát
400 €
20/07/2022 Pozemok vrátane studne Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Radoslav Chovančák
700 €
22/37/012/39-48 Účelom uzatvorenia tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo o p Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
ZoD220622 Chminianske Jakubovany - časť obce Hlavná osada - vybudovanie vodného zdroja, verejného vodovou a výdajných stojanov na pitnú vodu Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: CEZO spol. s r.o.
231 367.49 €
Generované portálom Uradne.sk
1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: nestrankový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť