•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Facebook

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 34)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2409301973 Havarijne poistenie - Kubota Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
581.57 €
15439/2023 Poskytovanie kvalifikované dôveryhodných služieb Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
RA-SNCA/20204176 Poskytovanie dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
08/11/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - 2. etapa" Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: VÁHOPROJEKT - PO, s. r. o.
26 500 €
02/11/2023 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Obstaranie traktora s príslušenstvom na zimnú údržbu, v súlade s požadovanými tech Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: AGRO BILLY s. r. o.
41 830 €
63/2023 Prevádzkovateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy poskytovať vlastníkovi odbornú pomoc pri prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Chminianske Jakubovany vo vlastníctve vlastník Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
3 180 €
21/09/2023 Predmetom plnenia dohody je zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov pre objednávateľa Obec Chminianske Jakubovany, na základe dotácie na stravu žiakov ZŠ Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: GAZGASTRO s.r.o.
216 928.60 €
140923 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Základná škola Chminianske Jakubovany Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Stavoprojekt, s.r.o.
156 000 €
06/07/23 poradenské a konzultačné služby k projektu MOaPS Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Ivory Slovakia, s. r. o.
1 500 €
29/06/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia OcÚ Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: Stavoprojekt, s.r.o.
28 800 €
ZLP-VT-2023-0436 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
Dodatok č. 4 k ZoD220622 Dodatočné zmeny na SO 02 Úpravňa vody, čím vznikli zmeny v špecifikáciách položiek Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: CEZO spol. s r.o.
0 €
ZD242304030706 Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: MEDICAL - LEX s. r. o.
500 €
Dodatok č. 3 k ZoD220622 Zrušenie Dodatku č.1 Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: CEZO spol. s r.o.
0 €
02/2023 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Chminianske Jakubovany Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: FÚRA s.r.o.
16 014 €
01/2023 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Chminianske Jakubovany Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: FÚRA s.r.o.
82 260 €
Dodatok č. 2 k ZoD220622 Zmena na SO 02 Uprávňa vody Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: CEZO spol. s r.o.
0 €
Dodatok č. 1 Zmena niektorých položiek jednotkových cien, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela a ktorých značné navýšenie v dôsledku výskuty mimoriadných udalostí, nebolo možné predvídať. Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: INTERBAU s. r. o.
230 430.48 €
19/12/2022 Úprava verejného priestranstva v k. ú. obce Chminianske Jakubovany - za dedinou Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: INTERBAU s. r. o.
23 193.56 €
Dodatok č. 1 k ZoD220622 Realizácia stavebného diela resp. uskutočnenia stavebných prác stavebného diela "Chminianske Jakubovany, časť obce Hlavná osada - vybudovanie vodného zdroja, verejného vodovodu ... Odb.: Obec Chminianske Jakubovany
Dod.: CEZO spol. s r.o.
32 660.18 €
Generované portálom Uradne.sk
1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: nestrankový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť