•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Facebook

Školstvo

Obec Chminianske Jakubovany leží v juhozápadnej časti Šariša, v západnej časti pohoria Šarišská vrchovina. Podľa administratívneho členenia patrí do Prešovského kraja a okresu Prešov. Takmer celé územie obce je budované centrálnokarpátskym paleogénom.

V obci Chminianske Jakubovany žije v súčasnosti 2600 obyvateľov, z toho 2300 príslušníkov MRK. Ročne sa narodí cca 100 detí príslušníkov MRK a cca 1-2 detí nerómov.

V rómskej osade je takmer 100 % nezamestnanosť. Nerómovia prevažne pracujú v okresnom meste Prešov, kde dochádzajú približne 22km. V obci je prevádzkované komunitné centrum, kde sa pracuje s príslušníkmi MRK. V KC sa denne stretávajú matky s deťmi, kde dvaja komunitný pracovnici s nimi vedú aktivity. Denne do KC prichádza 15 až 20 matiek s deťmi. V obci sa nachádza ZŠ, kde učitelia mimo školských hodín vedú záujmové krúžky.

V obci Chminianske Jakubovany sa nachádza jedná rómska osada, ktorá sa skladá zo 4 častí: Hlavná osada, Osada pri kríži, Do jarku, U Skalických. V rómskej osade žije 2019 obyvateľov. Počet chatrčí je cca 270. Materská škola sa nachádza v centre obce Chminianske Jakubovany a je vzdialená od rómskej osady približne 1,5 km. V obci pracujú šiesti terenní pracovníci a traja komunitní pracovníci. V obci fungujú tiež traja pracovníci Zdravých komunít.

V roku 2018 bola postavená Materská škola z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. Materská škola spĺňa všetky súčasné požiadavky obce. Jej kapacita je 120 detí. Súčasťou Materskej školy je kuchyňa. V areály škôlky sa nachádza detské ihrisko s rôznymi hracimi prvkami.

Názov projektu: "Chminianske Jakubovany - Materská škola"

Dátum začatia projektu: 05/2016

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2018

Špecifický cieľ projektu: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelania a starostlivosti v rannom detstve

Nenávratný finančný prispevok: 763 799,69

Typ projetku: Dopytovo orientovaný projekt

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V obci sa nachádza spojená škola

Spojenú školu Chminianske Jakubovany tvoria tieto zložky:

  • Špeciálna základná škola
  • Praktická škola

Na škole pracuje 52 pedagogických zamestnancov. Z toho je 49 učiteľov a 3 asistentky učiteľa. Získanú odbornú kvalifikáciu majú 27 pedagogickí zamestnanci, 17 pedagogických zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie bez špeciálnej pedagogiky. Kvalifikáciu si dopĺňa 17 zamestnancov. Traja zamestnanci sú so stredoškolským vzdelaním. Činnosť školy zabezpečuje aj 12 stálych administratívno - prevádzkových zamestnancov.

Škola je dobre vybaveniá didaktickou aj audiovizuálnou technikou (televízory, rádiomagnetofóny, videá, gitary, flauty, ľahkoovládateľné hudobné nástroje, kocky, stavebnice, písmenkové kocky, obrázky zvierat...). Vo výchovno - vzdelávacom procese pedagogickí zamestnanci využívajú aj svojpomocne vyrobené učebné pomôcky. Škola má samostatnú počítačovú učebňu a multimediálnu učebňu, ktorá je vybavená interaktívnou tabuľou, a počítačmi, získanými z rôznych projektov.

Okrem spojenej školy je v obci ešte aj základna škola a materská škola

Web - Základná škola: https://zschjakubovany.edupage.org/
Web - Spojená škola: https://sschminjak.edupage.org/

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: nestrankový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť